Raporty finansowe
Wybrane dane finansowe


Jednostkowe raporty kwartalne I Q 2019III Q 2018II Q 2018I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł.) 1 8063 3602 2591 146
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł.) 763-1 631-1 239-192
Zysk (strata) brutto (tys. zł.) 76-1 224-970-18
Zysk (strata) netto (tys. zł.)* 323113811 385
Amortyzacja (tys. zł.) 491136823
EBITDA (tys. zł.) 812-1 518-1 171-169
Aktywa (tys. zł.) 95 23366 98967 66568 358
Kapitał własny (tys. zł.)* 59 36959 46459 53460 538
Liczba akcji (szt.) 9 850 00019 700 00019 700 00019 700 000
Zysk na akcję (zł.) 0,0000,0200,0100,030
Wartość księgowa na akcję (zł.) 6,0303,0203,0203,070

* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej