Komitet Audytu

Skład:
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Pani Małgorzata Patrowicz - Członek Komitetu Audytu
Pan Adam Stachowicz - Członek Komitetu Audytu