Dywidenda

W okresie ostatnich 5 lat w Spółce ELKOP SE nie była wypłacana dywidenda.