Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Data
Patro Invest OÜ 3 553 575 36 3 553 575 36 15.02.2019
POZOSTALI 6 296 425 64 6 296 425 64
RAZEM 9 850 000 100 9 850 000 100


Kapitał zakładowy 15.760.000,00 EURO