Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki
Raport półroczny P 2019
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 09.09.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.09.2019 roku
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r.
Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 września 2019 r.
Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu – uzupełnienie informacji
Informacja w sprawie przejęcia własności nieruchomości w zamian za przejęcie długu

Czytaj więcej