Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja dla Akcjonariuszy – przejęcie własności nieruchomości
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad podział akcji (split) na NWZ spółki zwołanego na dzień 28.09.2018 r.
Informacja dla Akcjonariuszy
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Częściowa spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl