Komunikaty ze spółki
Notowania

Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta
Informacja o zmianie danych adresowych Spółki w związku ze zmianą nazwy ulicy przez Wojewodę
Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
Raport roczny R 2017
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zmniejszeniu wartości godziwej aktywów finansowych Emitenta
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
Zawarcie umowy pożyczki
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 03.01.2018 roku

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl