Komunikaty ze spółki
Notowania

Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Częściowa spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Raport kwartalny Q 3/2018
Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2018 roku
Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji Spółki
Rejestracja zmian statutu spółki
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Zmiany w składzie Komitetu Audytu

Czytaj więcej


Zobacz więcej na GPW.pl