Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2021 roku
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Raport kwartalny Q 1/2021
Raport roczny R 2020
Zmiana terminu spłaty pożyczki
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Czytaj więcej