Powierzchnie komercyjne do wynajęcia: ELBLĄG   CHORZÓW   PŁOCK   RZESZÓW   POZNAŃ


Komunikaty ze spółki
Notowania

Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
Zawiadomienie w trybie art. 69 o nabyciu akcji Emitenta
Informacja osoby blisko związanej osób obowiązanych złożona w trybie art. 19 MAR
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 02.12.2019 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 02.12.2019 roku
Raport kwartalny Q 3/2019

Czytaj więcej